ComunYdaad respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met ComunYdaad.

Persoonsgegevens die ik verwerk

ComunYdaad kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u contact opneemt via het contactformulier op www.ComunYdaad.nl of via het e-mailadres van ComunYdaad.

ComunYdaad kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw bedrijfsnaam of de naam van de organisatie/het bedrijf waar u voor werkt
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw bankrekeningnummer
  • gegevens die u zelf verstrekt in uw bericht

Waarom ComunYdaad gegevens nodig heeft

ComunYdaad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om gemaakte afspraken uit te voeren of contact op te nemen n.a.v. een bericht dat u heeft gestuurd via contactformulier of e-mail
  • Als ComunYdaad hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte

Hoe lang ComunYdaad gegevens bewaart

ComunYdaad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. ComunYdaad zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Delen met anderen

ComunYdaad verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ComunYdaad, sluit ComunYdaad een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ComunYdaad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van ComunYdaad worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ComunYdaad gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

ComunYdaad maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om rapporten over de website aan ComunYdaad te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ComunYdaad heeft hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van uw computer wordt gemaskeerd.
ComunYdaad heeft Google geen toestemming gegeven om via ComunYdaad verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
ComunYdaad heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
ComunYdaad heeft gegevens delen met Google uitgeschakeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ComunYdaad gebruikt

De website van ComunYdaad gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ComunYdaad gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ans@comunydaad.nl. In sommige gevallen vraagt ComunYdaad hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. ComunYdaad zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

ComunYdaad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ComunYdaad maakt gebruik van een SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door ComunYdaad verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ComunYdaad.

ComunYdaad
Ans Klein Geltink
Billitonkade 17
3531 TG Utrecht
ans@comunydaad.nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

ComunYdaad mag de inhoud van deze Privacyverklaring wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.